Relazione tecnica

Contenuto disponibile solo in sardo.

Su Ditzionàriu in línia est fatu pruscatotu cun tecnologia a codìghe abertu. Pro cantu pertocat sa programmatzione s'est impreadu PHP, cun funtziones Javascript (parte Client), cosa chi sa bisura gràfica est fata cun HTML (Hypertext Markup Language) istandard e cun CSS (Cascade Style Sheet). Su Web Server impreadu est Apache, chi triballat cun sistema Linux. Su database est in formadu MySQL, ghiadu de su SQL (Structured Query Language).
Su situ faghet a lu compidare cun sos programmas de nàvigu prus connotos, ma si cossizat de si serbire de Google Chrome, Mozilla Firefox o MS Edge.